Materiale til undervisningen​

Her kan du finde undervisningsmaterialet “Fang Erhvervsuddannelserne” og “Grib Erhvervsuddannelserne”, som er udviklet til elever i 7. – 9. klasse i forbindelse med DM i Skills.

Her kan du finde undervisningsmaterialet “Fang Erhvervsuddannelserne” og “Grib Erhvervsuddannelserne”, som er udviklet til elever i 7. – 9. klasse i forbindelse med DM i Skills. Publikationen “Grib Erhvervsuddannelserne” er resultatet af et samarbejde mellem faglærere fra erhvervsuddannelserne og lærere fra grundskolen. Undervisningsmaterialerne består af forløb, der knytter sig til forskellige erhvervsuddannelser og tager udgangspunkt i grundskolens faglige mål. Alle forløb bygger på praksis- og anvendelsesorienterede elementer, og dækker en bred vifte af grundskolens fag som f.eks. matematik, naturfag, samfundsfag og dansk. Enkelte forløb er udelukkende koblet til det obligatoriske emne ”Uddannelses og job”.

Samarbejdet er en del af projektet Grib Erhvervsuddannelserne – I got skills, der er støttet af Region Sjælland, Næstved Kommune, Regionens erhvervsskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der er fokus på skills, rekruttering til erhvervsuddannelser og et styrket samarbejde mellem erhvervsskoler, grundskoler og virksomheder. Region Sjællands arbejdsmarked mangler i stigende omfang dygtige faglige profiler. Det kræver politisk, faglig og vejledningsmæssigt fokus, samt et tværgående kendskab og samarbejde på alle niveauer, at imødekomme behovet i fremtiden.
Projektets mål er at spille alle fagligheder stærke. Grundskolen skal sikre at også de fagrettede fag læres og trænes, så der er et fundament, som erhvervsskolerne kan bygge videre på. Derfor giver det mening, at se på hinandens praksis; Det kan skabe motivation for en erhvervsuddannelse hos de fælles elever og skaber muligheder, der kan gribes af de unge.

Det er muligt at bestille flere eksemplarer (fx klassesæt) mod betaling af porto for forsendelse. Kontakt: Henrik Helge, Talentchef EUC Sjælland, på mail: hhel@eucsj.dk eller telefon: 25235778.

Grib Erhvervsuddannelserne – undervisningsmateriale for 7 – 9 klasse
Materialet kan hentes her som en PDF

 

Fang Erhvervsuddannelserne – Uddannelsesmateriale

Midt- og vestjyske kommuner udgav en skolebog op til DM i Skills 2018, der brander erhvervsuddannelser.

Målet var at give vores skoleelever et indblik i de mange spændende uddannelsesmuligheder, der er indenfor det erhvervsfaglige. Det unikke ved skolebogen er dels, at den er forfattet af folkeskolelærerne selv, men også at opgaver lever op til pensum, og derfor kan indgå som en del af den almindelige undervisning.

Bogen hedder ’Fang Erhvervsuddannelserne’ og indeholder opgaver, der giver skoleelever et indblik i 31 forskellige erhvervsfaglige uddannelser.

Helt konkret betyder det, at eleverne for eksempel kan lære om uddannelser som tømrer, anlægs-gartner og klejnsmed, mens de har matematik, mens elektriker- og bager- og mekaniker-uddannelserne knytter sig til skolefaget fysik/kemi.

Bogen ’Fang Erhvervsuddannelserne’ blev taget i brug i undervisningen på folkeskolerne i de syv kommuner bag projektet; Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive samt Struer Kommune.

Fang Erhvervsuddannelserne – undervisningsmateriale for 7 – 9 klasse
Materialet kan hentes her som en PDF

 

Forberedelse til DM i Skills

Til DM i Skills kæmper de dygtige erhvervsuddannelseselever om at blive landets bedste i sit fag. I klassen kan der drøftes om, hvilke færdigheder, de forskellige uddannelser kræver.

For at opnå det bedste udbytte af dagen, er det vigtigt, at I er velforberedte. Herunder er der forskellige film lagt ind, som vil kunne give jer en god viden, inden I deltager i DM i Skills.

Husk at prøve uddannelsesvælgeren, hvor man kan se, hvilke uddannelser man matcher bedst med. Vælgeren findes på ug.dk og kan ses ved at trykke her.

I kan også se filmen: ”Hvilken ungdomsuddannelse skal jeg vælge?”

For at være bedst forberedt, kan I med fordel også se filmen om EUD.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin