Intro Skillsdenmark

Introdage med Skills

Som optakt til DM i Skills vil der blive arrangeret introdage med SkillsStafet for alle 8. klasser. Introdage med Skills afholdes på erhvervsskolerne i efteråret. I enkelte kommuner afholdes der en ekstra introdag, denne kan ligge på et andet tidspunkt. Det tilstræbes, at alle 8. klasses elever og deres lærere deltager i Introdage med Skills.

Tag-Test

Skillsstafet

Tilmelding og information om finalen på Dyrskuepladsen, Roskilde 2024

Her kan du tilmelde dig SkillsStafet finalen samt finde information.

SkillsDenmark - DM i Skills

Til elever

Opbygning, varighed og adgangskrav

Hvis du vil vide mere omkring erhvervsuddannelsernes opbygning samt eux, kan du med fordel læse mere her.

SkillsDenmark - DM i Skills

Til undervisere

Undervisningsmaterialer til besøg på DM i Skills

Fredericia Kommune har udviklet undervisningsmaterialer til lærere, uu-vejledere og elever forud for besøget til DM i Skills 2023.

Eud/ Eux

Introfilm Eud/Eux

DM i Skills er det store årlige danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Omkring 300 unge er med som deltagere, hvor de kæmper inden for de forskellige fag om at blive landets bedste.

Information

SkillsDenmark - DM i Skills

Til vejledere

Din rolle som vejleder

Introdagen giver skolerne en unik mulighed for at præsentere grundskoleelever for erhvervsuddannelserne og DM i Skills.

DM-i-Skills

Til forældre

Hjælp dit barn med valget

DM i Skills giver de unge chancen for at vise deres talenter. Det er desuden med til at skærpe deres faglige niveau og vise omverdenen – især grundskoleelever – erhvervsuddannelsernes mangeartede og spændende muligheder.

Skills-Staffet

Til efterskoler

SkillsStafet og konkurrence

Til DM i Skills får 9. – 10. klasses efterskoleelever chancen for at se, høre, spørge og prøve de erhvervsuddannelser, der findes. DM i Skills er mere end blot en levende vejledning.