Privatlivspolitik

Privatlivspolitik - SkillsDenmark

1.  Formål med SkillsDenmarks aktiviteter

SkillsDenmark har til formål at understøtte og medvirke til, at flere unge påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse.

SkillsDenmark iværksætter under navnet DM i Skills landsdækkende, faglige konkurrencer, hvor lærlinge og elever under 25 år har mulighed for at udvikle deres kompetencer og talenter (Skills) til det højeste niveau inden for erhvervsuddannelserne.

Samtidig skal DM i Skills være med til at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne. Promovering og markedsføring af DM i Skills er en væsentlig del af SkillsDenmarks virksomhed. Det er herudover et sekundært formål at opbevare og ved forskellige efterfølgende lejligheder offentliggøre oplysninger om konkurrencedeltagernes resultater med henblik på fortsat markedsføring af DM i Skills samt som historisk optegnelse.

Da SkillsDenmarks aktiviteter er en promoverings- og markedsmæssig offentliggørelse af deltagernes navne og resultater, er det en betingelse for konkurrencedeltagernes deltagelse i SkillsDenmarks aktiviteter, at deltageren som helhed giver accept til indsamling og anvendelse af de for denne markedsføring relevante oplysninger.

2.  Persondatapolitik hos SkillsDenmark

SkillsDenmark indhenter kun persondata fra konkurrencedeltagerne, hvor det er relevant for SkillsDenmark, og SkillsDenmark vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for at løse SkillsDenmark opgaver i forhold til deltagelsen i DM i Skills.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af persondata overholder SkillsDenmark altid alle relevante lovbestemmelser.

Konkurrencedeltagernes oplysninger opbevares i Danmark.

SkillsDenmark sælger ikke konkurrencedeltagernes oplysninger, og overdrager kun disse oplysninger til det faglige udvalg for den uddannelse, som konkurrencedeltagerne er tilmeldt samt ved deltagelse i internationale Skills-aktiviteter til arrangøren heraf.

Såvel det faglige udvalg som en arrangør af internationale Skills-aktiviteter er at betragte som selvstændige dataansvarlige.

SkillsDenmark vil opbevare dine persondata, så længe SkillsDenmark enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for det formål, hvormed de blev indsamlet.

3.  Oplysninger, som SkillsDenmark indsamler

SkillsDenmark opretholder en komplet og ajourført oversigt over SkillsDenmarks dataklasser, behandlingsformål og opbevaringstider.

En konkurrencedeltager ved DM i Skills kan rekvirere oversigt over dataklasser, behandlingsformål og opbevaringstider ved henvendelse til den dataansvarlige i SkillsDenmark (omtalt nedenfor).

4.  SkillsDenmarks dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af personoplysninger er SkillsDenmark, direktør Simon Neergaard-Holm, Ny Kongensgade 15, 1. sal, 1472 København K, Cvr. nr.: 32 94 75 65, info@skillsdenmark.dk

5.  Behandlingsgrundlag og formål

SkillsDenmark behandler alle oplysninger på baggrund af samtykke fra konkurrencedeltagerne.

6.  Andre modtagere af personoplysninger

SkillsDenmark sælger ikke persondata til tredjemand.

SkillsDenmark har indgået databehandleraftaler med SkillsDenmarks databehandlere, hvilket er SkillsDenmarks garanti for, at databehandlerne overholder gældende regler om beskyttelse af personoplysninger.

Ved overdragelse til selvstændige databehandlere i EU behandler disse databehandlere kun personoplysninger efter samme lovgivningskrav til databehandlere som SkillsDenmark.

Ved overførsel til selvstændige databehandlere i 3. lande, der ikke er omfattet af EU’s persondatalovgivning, sker dette med specifikt samtykke.

7.  Dine rettigheder

Som den registrerede i SkillsDenmark har en konkurrencedeltagere en række rettigheder, som SkillsDenmark til enhver tid skal sikre opfyldelse af.

Du har ret til at anmode os om at få indsigt i SkillsDenmark registreringer om dig, om at få rettet/øndret/slettet persondata, og om at få data udleveret til andet brug.

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker en konkurrencedeltager ikke længere, at SkillsDenmark skal behandle og opbevare dine personoplysninger, eller at SkillsDenmark skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du sende SkillsDenmark en anmodning herom til info@skillsdenmark.dk

8.  Klasser af personoplysninger – DM i Skills

SkillsDenmarks har følgende klasser af personoplysninger:

Dataklasse

Indhold

Formål

Opbevaringstid

1. Navneoplysninger

Navn

Identifikation og registrering

Oplysninger opbevares på ubestemt tid af hensyn til registrering af resultater og historik

2. Kontaktoplysninger

Adresse, telefon, e-mail

Kontakt i forbindelse med Skills-aktiviteter

Oplysninger opbevares på ubestemt tid af hensyn til registrering af resultater og historik

3. Lærepladsoplysninger

Arbejdsgivers navn og kontaktoplysninger

Kontaktperson

Ansættelsesdato

Kontakt i forbindelse med Skills-aktiviteter

Dokumentation for opfyldelse af deltagerkrav

Oplysninger opbevares på ubestemt tid af hensyn til registrering af resultater og historik

4. Uddannelsesoplysninger

Uddannelse og evt. specialer

Erhvervsskole

Kontaktperson

Kontakt i forbindelse med Skills-aktiviteter

Dokumentation for opfyldelse af deltagerkrav

Oplysninger opbevares på ubestemt tid af hensyn til registrering af resultater og historik

5. Helbredsoplysninger

Oplysninger om allergi

 

Tilrettelæggelse af fælles måltider

Slettes efter arrangementet

6. Medieoplysninger og fotos og film

Foto, video- og lydoptagelser af deltagerne

Promovering og markedsføring af DM i Skills og fagene

Oplysninger opbevares på ubestemt tid af hensyn til registrering af resultater og historik

De personoplysninger, som SkillsDenmark gemmer, beskytter SkillsDenmark efter de De personoplysninger, som SkillsDenmark gemmer, beskytter SkillsDenmark efter de gældende sikkerhedsmæssige og dataretlige regler i forhold til Persondataforordningen.

Brug af cookies

En cookie er en fil der gemmes på din computer, tablet eller mobiltelefon når du anvender en browser. Denne fil anvendes bl.a. til at genkende dig, samle statistik om din anvendelse. Uden cookies vil flere hjemmesider ikke kunne fungere efter hensigten, da det kan være den eneste måde at opnå den ønskede funktionalitet.

En cookie indsamler informationer om din adfærd på nettet, men ved ikke hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren anvendes af flere personer. Ligeledes kan den ikke inficere din computer med virus eller lignende.

Cookies på sitet

Her på sitet anvendes cookies til følgende:

  • Indsamling af statistik omkring adfærd og funktionalitet
  • Indsamling til 3. part ifbm. målretning af markedsføringskampagner

Når du lander på siden bliver du gjort opmærksom på via bundbanner, at der på siden anvendes cookies hvis der klikkes videre på siden. Sitet kan ikke anvendes uden cookies hvorfor dit videre brug af sitet giver accept til cookies.

Vi anvender cookies til at forbedre sidens funktionalitet og brugervenlighed, og for at gøre visse funktioner teknisk mulige.

Navn og anvendelse af cookies

SkillsDenmark udveksler data via cookies til samarbejdspartnere, hvorfor andre hjemmesider kan have adgang til oplysninger indsamlet via cookies sendt fra SkillsDenmark. 

De cookies vi anvender kan være cookiechecker, google analytics og facebookcookies. Fælles for dem er, at de bruges til at genkende din browser og registrere, at du har accepteret cookies og huske dette ved sideskift. 

Udløbstiden for en cookie kan være varierende, da vi benytter os af både sessions- og permanente cookies. 

Afvis Cookies

Du kan altid afvise cookies ved at ændre din browsers indstillinger. Hvordan dette gøres, afhænger af den anvendte browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis din browser indstilles til ikke at anvende cookies, vil mange funktionalitet på dette og andre hjemmesider ikke være tilgængelig og du vil dermed opleve mange fejl og mangler. Bl.a. vil et system ikke kunne holde dig logget ind.

Slet Cookies

Det er muligt at slette cookies fra alle browsere. Det kan gøres enkeltvis eller på én gang. Hvordan dette gøres er afhængig af hvilken browser du anvender. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/da-dk/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9(se resten på erhvervsstyrelsen.dk/cookies).