Ledige stillinger

Direktør til EuroSkills 2025 I/S

Kan du styre et af årtiets største events på dansk grund sikkert i mål, lede 15-20 medarbejdere og et trecifret millionbudget og samtidig skabe begejstring om fag og erhvervsuddannelser, så flere unge får lyst til at vælge en faglært karriere?

Så er du måske den rette til stillingen som direktør for interessentskabet EuroSkills 2025 I/S.

Direktøren for EuroSkills 2025 I/S bliver den første ansatte i sekretariatet, der forventes at vokse til godt 15 medarbejdere frem mod eventet.

Den nye direktør skal rekruttere og udvikle sekretariatet, så opgaven med at skabe et vellykket europamesterskab i Herning i september 2025 bliver en succes. Direktøren refererer til bestyrelsen for EuroSkills 2025 I/S, der har Poul Nyrup Rasmussen som formand.

Som direktør for EuroSkills får du en bred kontaktflade indenfor både politik, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og kommercielle virksomheder.

Det forventes, at direktøren kan samle og inspirere de mange aktører omkring erhvervsuddannelserne og sikre et stærkt samarbejde på tværs af landet for at løfte både eventet EuroSkills, men især også erhvervsuddannelsernes profil overfor uddannelsessøgende unge.

Endvidere skal direktøren kunne samarbejde med WorldSkills Europe, der er medarrangør af EuroSkills 2025 og som er med til at fastsætte rammer og indhold for eventen. Stillingen er dermed også international og indebærer et samarbejde med de 30 medlemslande i WorldSkills Europe.

Faglige kompetencer, som den ideelle kandidat skal have erfaring med:

  • Rekruttere, lede og inspirere medarbejdere med forskellige kompetencer.
  • Budgetstyring og afrapportering af større events med trecifret budget i mio. kr.
  • Tiltrække og forhandle et stort antal sponsoraftaler og/eller fondsstøtte.
  • Branding af erhvervsuddannelser nationalt og lokalt.
  • Kendskab til erhvervsuddannelsessystemet – og gerne Skills-bevægelsen.
  • Uddannelsespolitisk arbejde nationalt, regionalt og lokalt fra Folketing til den enkelte kommuneskole.
  • Beherske engelsk både skriftligt og mundtligt

Da direktøren skal udvikle et sekretariat fra bunden, kræver stillingen også en række personlige kompetencer:

  • Passion for unge, erhvervsuddannelse, rekruttering til fagene og talentudvikling.
  • Mod, personligt drive, udadvendthed og vilje til at gå forrest når kendskabet til EuroSkills 2025 skal udbredes blandt samarbejdspartnere og interessenter.
  • Overblik, vedholdenhed og godt humør, når alle delprojekter skal gå op i en højere enhed.

EuroSkills 2025 er det officielle europæiske mesterskab for unge faglærte under 25 år inden for håndværk, industri og service og vil samle op mod 700 unge talenter fra mindst 30 nationer til Skills-konkurrence på det absolut højeste faglige niveau i 45 fag. Over de tre konkurrencedage forventes 80.000-100.000 tilskuere at møde op i MCH i Herning, hvor mesterskabet afholdes.

De 6 parter bag det danske værtskab – Regeringen, Herning Kommune, Region Midtjylland, Dansk Arbejdsgiverforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation og SkillsDenmark – har stiftet interessentskabet EuroSkills 2025 I/S, der skal planlægge og afvikle eventen frem mod 2025 og udgør bestyrelsen herfor.

EuroSkills 2025 I/S får kontor i København i Ny Kongensgade 15 med kontor/afdeling i Herning.
Stillingen medfører en del rejseaktivitet dels på tværs af Danmark, dels til udlandet med overnatninger.

Stillingen er tidsbegrænset til udgangen af 2025.

Tiltrædelse så snart som muligt.

Løn efter forhandling på grundlag af kompetencer og erfaring.

Ansøgningen med CV kan du indsende til SkillsDenmark på snh@skillsdenmark.dk.

Alle ansøgninger bliver behandlet løbende og relevante kandidater bliver hurtigt indkaldt. Den formelle ansøgningsfrist er den 10. januar 2022.

Yderligere oplysninger om stillingen hos direktør for SkillsDenmark Simon Neergaard-Holm på mobil 29 87 55 46

Se yderligere beskrivelse af EuroSkills 2025 I/S samt projektering af sekretariatet her:

EuroSkills 2025 sekretariat beskrivelse

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin