Ledige stillinger

 

SkillsDenmark søger en kommunikations- og pressechef

 

Lidt om SkillsDenmark

SkillsDenmark har siden foreningens stiftelse i 1997 haft til formål at understøtte og medvirke til, at flere unge påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse.

SkillsDenmark opstod på initiativ af arbejdsmarkedets parter, de faglige udvalg og erhvervsskolerne med henblik på at bidrage til at opfylde den nationale uddannelsespolitiske målsætning om, at flere unge skal afslutte en erhvervsuddannelse, da det danske arbejdsmarked – både det private og det offentlige – vil komme til at mangle faglært arbejdskraft i fremtiden.

SkillsDenmark har til formål at iværksætte landsdækkende, faglige konkurrencer, hvor lærlinge og elever under 25 år har mulighed for at udvikle deres kompetencer og talenter (skills) til det højeste niveau inden for erhvervsuddannelserne. Samtidig skal disse Skills-konkurrencer være med til at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne.

Endvidere har SkillsDenmark til formål at tilbyde lærlinge og elever, der gennem nationale Skills-konkurrencer har opnået det højeste faglige niveau, mulighed for at deltage i de internationale konkurrencer – EuroSkills og WorldSkills. Deltagerne på det danske Skills-landshold bliver derved stærke rollemodeller, der kan være med til at tiltrække nye lærlinge og elever til erhvervsuddannelserne.

Endelig planlægger og gennemfører SkillsDenmark den årlige Skills Stafet for landets 8. klasser i samarbejde med landets kommuner og erhvervsskoler.

Sekretariatet for SkillsDenmark består af 7 medarbejdere inkl. direktøren.

Om jobbet

Kommunikations- og pressechefen vil stå for den samlede kommunikationsindsats i SkillsDenmark, herunder hjemmeside, SoMe og proaktivt pressearbejde.

Målgruppen for SkillsDenmarks kommunikation dækker stort set alle hjørner af den danske uddannelsesverden fra politikere i Folketinget til unge elever i skolernes afgangsklasser.

Arbejdet består bl.a. i udformning af opslag på sociale medier, hjemmesideopdateringer, nyhedsbreve, pressemeddelelser samt presseovervågning i nationale og lokale medier. Du skal kunne optage og redigere videofilm til sociale medier og præsentationer.

Kommunikations- og pressechefen er også en vigtig sparringspartner både for formandskab og ledelse, men også for foreningens øvrige medarbejdere, der på forskellig vis har opgaver, som kommunikations- og pressechefen skal inspirere og understøtte bl.a. i forhold til foreningens bidragsydere og sponsorer.

Endelig har kommunikations- og pressechefen et tæt samarbejde med alle medarbejdere, herunder kommunikationsmedarbejdere i de organisationer, faglige udvalg og erhvervsskoler, der er medlemmer i SkillsDenmark og som udgør en stor del af grundlaget for SkillsDenmarks aktiviteter.

Den nye kommunikations- og pressechef skal udvikle en samlet kommunikations- og pressestrategi for SkillsDenmark, der indeholder mål og indsats på alle kommunikationsplatforme, herunder brug af hjemmeside, SoMe, påvirkningsagenter og de klassiske medier.

Kommunikations- og pressechefen refererer til SkillsDenmarks direktør. Kommunikations- og pressechefen har ikke personaleansvar.

Kompetencer

Du er udadvendt, selvkørende og har et stort kommunikativt drive med henblik på at formidle SkillsDenmarks aktiviteter overfor en bred målgruppe, der dækker både politikere i Folketinget og unge mennesker på landets grundskoler.

Du har grundig viden om det voksende antal kommunikationsmidler og -platforme og er nysgerrig for målrettet at inddrage den nyeste viden og teknologi i udviklingen og varetagelsen af kommunikationsopgaverne.

Du har indgående praktisk erfaring med opdatering af hjemmesider og professionel erfaring med SoMe og andre kommunikationsplatforme. Samtidig har du erfaring med offensivt pressearbejde og indslag af historier både til landsdækkende og lokale medier.

Du har en sikker og skarp pen og kan målrette budskaberne til de digitale og trykte medier.

Du har et solidt kendskab til ungdomsuddannelser, især erhvervsuddannelser og det arbejdsmarked, som erhvervsuddannelserne er knyttet til. Kendskab til markedsføring kan også være en fordel.

Du har måske tidligere arbejdet i en organisation med tilknytning til det private eller offentlige arbejdsmarked og har kendskab til indretningen af det danske arbejdsmarked.

Løn- og ansættelsesvilkår

Din løn og pension bliver aftalt individuelt på grundlag af dine kompetencer og erfaring.

Du skal påregne en del rejseaktivitet, også til udlandet. I forbindelse med deltagelse i WorldSkills og EuroSkills, der på skift afholdes hvert år, kan du være på udenlandsrejse i op til 14. sammenhængende dage.

Du skal dagligt arbejde fra SkillsDenmarks kontor centralt i København.

Din ansættelse begynder den 01. april 2020.

Ansøgning

Send din ansøgning til snh@skillsdenmark.dk senest mandag den 03. februar 2020 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger kan du få ved at kontakte

Direktør Simon Neergaard-Holm på snh@skillsdenmark.dk eller mobil 29 87 55 46.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sådan håndterer SkillsDenmark coronavirus situationen.LÆS MERE
+