SkillsDenmark

SkillsDenmark er en nonprofit organisation, som arbejder med talentudvikling, eksponering og internationalisering inden for danske erhvervsuddannelser.

SkillsDenmark er også den organisation, som arrangerer DM i Skills, de årlige Danmarksmesterskaber for erhvervsuddannelser. DM i Skills finder sted i forskellige danske byer hvert år. Det næste DM i Skills finder sted den 16. – 18. januar 2020 i Bella Center København.

SkillsDenmark sender også danske unge lærlinge og elever af sted til de store internationale konkurrencer WorldSkills og EuroSkills. Derudover arbejder SkillsDenmark for at fremme erhvervsuddannelsernes image.

Erhvervskolerne

Erhvervsskolerne bidrager også til deltagelsen. Som hovedregel deltager faglærerne i WorldSkills både som dommere og som medfølgende lærere. De får deres direkte rejse- og opholdsudgifter betalt af de faglige udvalg, mens deres skoler betaler arbejdslønnen. Mange af lærerne deltager også i træningslejre og andre møder relateret til WorldSkills på deres skoles regning.

Virksomhederne

De virksomheder, hvor de unge arbejder, mister de unges arbejdskraft i de uger, hvor de enten er i træningslejr eller afsted til WorldSkills. Det vil sige, at virksomheden også bærer en del af udgiften til deltagelsen. Til gengæld kan de få en del omtale i forbindelse med deres lærlings deltagelse i mesterskaberne.