Søg erasmus+midler hos skillsdenmark

Faglige udvalg, erhvervsskoler og virksomheder kan søge Erasmus+ tilskud igennem Skillsdenmark. Tilskuddet kan søges til unge, der skal deltage i internationale konkurrencer, fx nationale konkurrencer i andre lande, samt dommere, trænere og støttende personale.

-Der er meget præcise regler for, hvad man kan søge Erasmus+midler til, men det skal ikke afholde nogen fra at søge. Vi hjælper gerne, siger Jens Søndergaard Hansen i Skillsdenmark.

Hvis et fagligt udvalg har en ung elev, der er under uddannelse eller nyudlært inden for det seneste år, kan man søge Erasmus+midler til deltagelse i konkurrencer i udlandet. Man kan også søge midler til træning i udlandet, hvis træningen indeholder et konkurrenceelement.

Der kan søges tilskud til deltagere, dommere, trænere og ”støttende personale”, som det kaldes, hvis de rejser med deltageren til konkurrencen, dog højest to støttepersoner pr. deltager.

Hvordan søger man?
Ansøgning om tilskud og yderligere information kan fås hos, Jens Søndergaard Hansen, jsh@skillsdenmark.dk

Hvad er Erasmus+ ?

Erasmus+ er EU’s program for uddannelse, ungdom og idræt. Programmet uddeler millioner af kroner til institutioner og organisationer blandt andet i Danmark til internationale mobilitetsaktiviteter og samarbejdsprojekter. Så tøv ikke med at søge, hvis en ung eud-elev eller en nyudlært lærling skal deltage i internationale konkurrencer/træningskonkurrencer.