Poul Nyrup: EuroSkills kan løfte de unge, uddannelserne og erhvervslivet

At blive formand for EuroSkills 2025 er for Poul Nyrup Rasmussen en naturlig forlængelse af den beundring for godt håndværk og optagethed af faglige uddannelser, han altid har haft. Og hans ambitioner for hvervet er tårnhøje, fordi han oplever målet om 100.000 flere faglærte i 2030 som noget næsten personligt.

Poul Nyrup Rasmussen ved underskriften på kontrakten med WorldSkills Europe. Foto: Per Daugaard.

Som en ring, der bliver sluttet. Sådan oplever tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen det, at han er blevet formand for EuroSkills 2025, der skal afholdes i Herning.

Og det er ikke en kliché, han har hevet frem til lejligheden. Det er virkelig sådan, han har det. Det skal man ikke have talt mange minutter med ham for at blive overbevist om. Det ligger i hans stemme, hans armbevægelser og i de ord, han har at sætte på, hvor vigtigt det er at få flere til at tage en faglig uddannelse – og hvor stor betydning, afholdelsen af EuroSkills i Danmark kan få.

– At sige ja til at blive formand for EuroSkills ligger for mig i en helt naturlig forlængelse af det, jeg har arbejdet på længe. Hvis vi tager et stort spring tilbage i min personlige historie, drømte jeg som ganske ung om at blive en god håndværker. I kælderen på Østergade 42 i Esbjerg lærte min far mig meget om godt snedkerarbejde, sløjd og maskiner. Det har sat sig i mig og været en del af min kulturelle tilgang til livet, forklarer Poul Nyrup.

Selv om han selv gik en anden vej og læste cand.polit. tog han fascinationen af godt håndværk og beundringen for faglærte med sig. Ud over at have fokus på erhvervsuddannelserne rent politisk, har de altid optaget ham på mange planer.

– Midt i et møde i statsministeriet, kunne jeg gribe mig selv i at sidde og tænke: Gu ved, hvornår trælasthandlen i Helsinge lukker? Og når jeg har haft håndværkere i mit hus, har jeg altid elsket at tale med dem. Om det er glarmesteren, elektrikeren eller mureren føler jeg altid en dyb forbindelse, fortæller han.

At få flere faglærte er personligt
Efter statsministerårene drog han til Europa-Parlamentet, men siden han i 2009 kom hjem, har han arbejdet med sårbare unge. Blandt andet ved at stifte og siden blive protektor for Det Sociale Netværk/headspace, der arbejder for at fremme mental trivsel og være de psykisk sårbares stemme. Også her har fokus på erhvervsuddannelser og faglærte været hans bagtæppe.

– Det er ofte, når de unge, der ellers aldrig har fået en chance, finder den rette uddannelse, at de pludselig kan se en mening med det hele igen og kommer tilbage på livets spor, forklarer den tidligere statsminister.

Og så er vi tilbage ved den ring, han nu føler, bliver sluttet.

– Samfundets behov for veluddannede folk og især folk på de faglige uddannelser har altså været et vigtigt anliggende for mig i mange år. Og at vi skal opnå 100.000 flere faglærte frem mod 2030 er næsten noget personligt for mig. Derfor ser jeg EuroSkills som en enormt stor mulighed for at løfte det faglige uddannelsesområde. Og jeg føler også en forpligtigelse til at bruge ekkokammeret fra min tid som statsminister til at gøre noget godt – til at gavne de faglærte og erhvervsuddannelserne, siger han.

EuroSkills kan være overskriften på at få placeret de faglige uddannelser på de sociale medier.

POUL NYRUP RASMUSSEN, FORMAND FOR EUROSKILLS 2025 I/S

Dygtige unge frem i lyset
Poul Nyrup understreger mange gange, at han har stor respekt for og tiltro til SkillsDenmark, skolerne og arbejdsmarkedets parter, der har arbejdet med DM i Skills i mange år og EuroSkills 2025 mulig i Danmark. Og han beskriver sig selv som et lille hjul i et stort og meget velsmurt maskineri.

Men han vil gerne være med til at inspirere og ”sætte dynamo på”. Og hans ambitioner og forventninger er store.

– Fra nu og frem til 2025 bliver en rejse, hvor vores kommende stjerner inden for det faglige område kommer til at stå i kø. Forberedelserne til EuroSkills skal jo sammenlignes med forberedelserne til OL. Et eksempel på det er jo, at vi faktisk laver en Skills-landsby i Herning, hvor deltagerne skal bo. Så fra nu af må der udgå en fælles besked til alle på erhvervsskolerne og folkeskolernes 8.-10. klasse. Til uddannelsesvejlederne, lærerne og eleverne: Husk at der er et perspektiv her. Og ikke kun for den faglærte elite. Det er for os alle sammen. EuroSkills er et pejlemærke, siger Poul Nyrup og fortsætter:

– Så det er min plan i de her fire år hele tiden at bringe gode historier om unge, der gør sig umage, træner, forbereder sig og oplever, hvor enormt dejligt, det er, når man kan noget særligt og behersker sit fag. At vi kan highlighte disse dygtige unge og give dem en stemme kan få stor betydning. For jeg ved fra mit arbejde med de sårbare unge i headspace, at dem, de unge lytter mest til, er andre unge.

De sociale medier og rollemodeller skal bruges mere
Poul Nyrup mener således, at EuroSkills ikke bare får betydning for den enkelte deltager, der kan modnes og dygtiggøre sig, men også ved at alle deltagerne bliver rollemodeller for andre. Og EuroSkills kan blive et værdifuldt udstillingsvindue for, hvad de enkelte fag kan og dermed få flere til at blive faglærte.

Hvis det skal lykkes, kræver det dog, at der skrues ekstra på nogle kommunikative håndtag, mener han.

– EuroSkills kan være overskriften på at få placeret de faglige uddannelser på de sociale medier. For de står simpelthen og råber efter: Hvor er Jens, der er automekaniker? Hvor er Gry, der er murer? Vi har et behov for at bruge den moderne kommunikation langt mere, og det vil jeg drøfte med bestyrelsen og sponsorerne, siger han.

Derudover håber han, at EuroSkills kan blive springbrættet til at sikre, at det bliver et fast punkt på dagsordenen i hver eneste 8.,9. og 10. klasse, at der kommer unge lærlinge på besøg og fortæller, hvad det vil sige at have en faglært uddannelse.

– Og så er der forældrene. De trænger til at blive opdateret på, hvad en god, moderne erhvervsuddannelse egentlig er. Her kan vi også bruge de sociale medier. Vi skal bruge unge, der kan sige: Kære mor, jeg vil gerne fortælle dig, hvordan nutiden ser ud, og hvor meget jeg faktisk kan bruge en faglært uddannelse til. Jeg får en specialviden. Jeg kan få job. Og jeg kan faktisk også videreuddanne mig, lyder det fra Poul Nyrup.
Han har en stærk tro på, at EuroSkills faktisk kan være den møtrik, der har manglet, for at få hele vi-har-brug-for-flere-faglærte-fortællingen til at hænge sammen og give erhvervsuddannelserne lige så høj status som de gymnasiale uddannelser.

Der vil blive talt om EuroSkills 2025 i mange år
Udover at EuroSkills kan få en stor betydning for Danmark og de faglige uddannelser her, mener han dog også, at Danmark kan gøre en forskel for de faglige uddannelser på europæisk plan.

– Vi får muligheden for at vise de andre lande, hvordan et velfærdssamfund fungerer, hvordan arbejdsmarkedets parter kan arbejde sammen, hvordan det er gratis at gå i skole. Vi har en enorm social sammenhængskraft og uddannelser på højt niveau, som kan blive en inspiration for mange lande i Europa, siger han.

Og han er absolut ikke bange for at komme helt op på den høje klinge, når han taler om, hvor storslået EuroSkills 2025 bliver. Det kræver et stort organisatorisk arbejde og engagerede sponsorer. Men det vil lykkes.

– Det er måske første gang, vi har holdt EuroSkills, men det er ikke første gang, vi har holdt DM i Skills. Det hele skal bare skaleres op. Det kan ikke undgå at blive fantastisk og uforglemmeligt. Jeg tror, det vil være sådan, at når de i Sydeuropa opgraderer de faglige uddannelser, så vil de tale om, hvordan det hele startede i Danmark i 2025, siger Poul Nyrup og slutter af:

– Der er ingen tvivl om, at når vi slår på klokken og siger farvel og tak for denne gang, så har vi nogle erfaringer og nogle værktøjer, der kan bære dansk erhvervsliv og danske faglærte unge det næste skridt ud i fremtiden – ud i Europa. Det er svært at få øje på noget, man ikke bliver optimistisk af.