Formidling af lærepladser er vigtig opgave til DM

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) åbnede torsdag formiddag officielt LærepladsSkills, hvor unge mennesker har mulighed for at få et indblik i massevis af fag og få en snak med nogle af de virksomheder, der søger elever.

Mens der i telte og haller bliver arbejdet på højtryk for at imponerer dommerne i dette års konkurrencer på DM Skills, er det andet end medaljer, der er på spil på LærepladsSkills. Her er det nemlig muligt at få en snak med nogle af de virksomheder, der søger lærepladser og få et indblik i en lang række fag, man måske normalt ikke kender til. På den måde er LærepladsSkills med til at skabe kontakt mellem virksomheder og unge mennesker og forhåbentligt medvirke til, at der bliver underskrevet nogle lærlingekontrakter.

Torsdag formiddag blev LærepladsSkills officielt åbnet af erhvervsminister Morten Bødskov,  der i samme ombæring fik en rundvisning af  SkillsDenmarks formandsskab sammen med Roskildes borgmester Tomas Breddam.

Allerede inden den officielle åbning var der fyldt godt i teltet med skoleelever fra hele landet, der kiggede forbi for at snuse til, hvad virksomhederne har at byde på. Det er ZBC og Roskilde Tekniske Skole, der står for LærepladsSkills, som kan besøges i Hal 2. Ud over at få en snak med repræsentanter af forskellige virksomheder, er der også i flere stande mulighed for at teste sine egne skills.