DM i Skills skaber faglig udvikling på erhvervsuddannelserne

DM i Skills er meget mere end et danmarksmesterskab, der kårer landets dygtigste unge faglærte. DM i Skills skaber faglig udvikling i erhvervsuddannelserne. Et af de fag, der har transformeret sig via Skills, er social- og sundhedsassistent-uddannelsen.

Sosu-faget deltog for første gang i EuroSkills 2023 . Signe Gundlach var dansk konkurrencedeltager.

Social- og sundhedsassistent-uddannelsen deltager hvert år i DM i Skills, og har været konkurrencefag siden det første DM i Skills i 2011.

– Der er sket en kæmpe udvikling og kvalitetsløft i social- og sundhedsassistent-uddannelsen de seneste 12 år. Det er selvfølgelig et resultat af en række forskellige indsatser, men en af dem har helt sikkert været DM i Skills, siger Karen Therkildsen, der har været chefkonsulent i SEVU (Sekretariatet for erhvervsrettede velfærdsuddannelser) og projektleder i det faglige udvalg for sosu-assistentfagets deltagelse i DM i Skills siden starten i 2011. Karen Therkildsen er netop gået på pension den 1. november i år.

Skills højner fagligt niveau
Målet med at etablere social- og sundhedsassistent-uddannelsen som et konkurrencefag til DM i Skills var at højne kvaliteten i uddannelsen og at synliggøre uddannelsen, herunder fremme rekrutteringen. Og udviklingen af ambitiøse og fagligt krævende DM-konkurrencer har gennem årene inspireret SOSU-skolerne til at gå nye veje, hvilket har højnet det faglige niveau.

– Der er ingen tvivl om, at konkurrencerne til DM har været med til at kvalitetsudvikle og forandre social- og sundhedsassistent-uddannelsen. Udstillingen af faget på en scene for alle skoler og oplæringssteder har tydeliggjort for alle, hvor meget eleverne kan. Særligt i forhold til brug af nye velfærdsteknologier, som fx simulationsdukker siger Karen Therkildsen og fortsætter:

– Brugen af simulationsdukker, situationsspil, videofeedback og udstyr i konkurrencerne har bidraget til etablering af det, vi kalder ”laboratorier” eller ”værksteder” på SOSU-skolerne. Værkstederne er der, hvor eleverne undervises og trænes i praksis – konkret i brug af senge, lifte, kørestole osv. Det gjorde man slet ikke i samme grad ude på skolerne før DM i Skills, fortæller Karen Therkildsen.

Konkurrencer skaber udvikling
Skillskonkurrencerne påvirker ikke kun indholdet på uddannelserne og didaktikken. Konkurrencerne udvikler også de elever, der konkurrerer både fagligt og personligt.

– Konkurrenceelementet tiltaler en særlig elevgruppe, typisk dem, der elsker situationsspil, og opgaver der indeholder overraskende elementer, hvor de udfordres fagligt. Måske lidt overraskende er det sjældent vores såkaldte 12-talspiger. Men de elever, der vælger konkurrencerne, vokser helt vildt både fagligt og personligt, fortæller Susanne Hvid, der er underviser på Social- og Sundshedsskolen Midt- og Vestjylland og skillstræner for konkurrencedeltagere.

Susanne Hvid mener også, at konkurrencer har en stor værdi, ikke kun for den enkelte deltager, men igen for udviklingen af SOSU-uddannelsen.

– Jeg synes konkurrencerne, både de regionale og DM i Skills, er med til at vise publikum spændende aspekter og nuancer i faget, som mange normalt ikke kender til. Det har en stor værdi helt bogstaveligt at vise faget frem gennem konkurrencerne frem for kun at fortælle om det, siger Susanne Hvid, der også er meget enig i at DM i Skills konkret har skabt udvikling i faget.

– Skillskonkurrencerne har påvirket uddannelserne i positiv retning. Tidligere havde vi ikke så meget velfærdsteknologi på skolerne, men i og med konkurrencerne prøvede nye teknologier af, bredte brugen af disse sig ind i undervisningslokalerne, siger Susanne Hvid.

Fælles faglig stolthed
Spørger man Susanne Hvid, hvad hun synes, der er den største gevinst ved Skills, er hun ikke i tvivl:

– Den største gevinst er den fælles faglige stolthed, som både elever, skoler, kommuner og praktikstederne oplever, når eleverne lykkes til konkurrencerne. Det er en super vigtig fællesnævner for SOSU-faget, siger Susanne Hvid.