Din rolle som vejleder

Din rolle som vejleder

Introdagen giver skolerne en unik mulighed for at præsentere grundskoleelever for erhvervsuddannelserne og DM i Skills. Som vejleder bliver din rolle at sætte fokus på disse events og i samarbejde med læreren sætte Skills sammen med Uddannelses & Job aktiviteter på årsplanen.

 

Materiale til brug i undervisningen

Her kan du finde undervisningsmaterialet “Grib Erhvervsuddannelserne”, som er udviklet til elever i 7. – 9. klasse i forbindelse med DM i Skills 2019 i Næstved. Publikationen er resultatet af et samarbejde mellem faglærere fra erhvervsuddannelserne og lærere fra grundskolen. Undervisningsmaterialerne består af forløb, der knytter sig til forskellige erhvervsuddannelser og tager udgangspunkt i grundskolens faglige mål. Alle forløb bygger på praksis- og anvendelsesorienterede elementer, og dækker en bred vifte af grundskolens fag som f.eks. matematik, naturfag, samfundsfag og dansk. Enkelte forløb er udelukkende koblet til det obligatoriske emne ”Uddannelses og job”.

Samarbejdet er en del af projektet Grib Erhvervsuddannelserne – I got skills, der er støttet af Region Sjælland, Næstved Kommune, Regionens erhvervsskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der er fokus på skills, rekruttering til erhvervsuddannelser og et styrket samarbejde mellem erhvervsskoler, grundskoler og virksomheder. Region Sjællands arbejdsmarked mangler i stigende omfang dygtige faglige profiler. Det kræver politisk, faglig og vejledningsmæssigt fokus, samt et tværgående kendskab og samarbejde på alle niveauer, at imødekomme behovet i fremtiden.
Projektets mål er at spille alle fagligheder stærke. Grundskolen skal sikre at også de fagrettede fag læres og trænes, så der er et fundament, som erhvervsskolerne kan bygge videre på. Derfor giver det mening, at se på hinandens praksis; Det kan skabe motivation for en erhvervsuddannelse hos de fælles elever og skaber muligheder, der kan gribes af de unge.

Det er muligt at bestille flere eksemplarer (fx klassesæt) mod betaling af porto for forsendelse. Kontakt: Solveig K. Jensen, Mail: soje@eucsj.dk , Mobil: 25235812.

Grib Erhvervsuddannelserne – undervisningsmateriale for 7 – 9 klasse

 

Fang Erhvervsuddannelserne

Business Region MidtVest valgte at udgive en uddannelsesbog, der brander erhvervsuddannelser i forbindelse med DM i Skills 2018.

Målet var at give skoleelever et indblik i de mange spændende uddannelsesmuligheder, der er indenfor det erhvervsfaglige. Det unikke ved skolebogen er dels, at den er forfattet af folkeskolelærerne selv, men også at opgaver lever op til pensum og derfor kan indgå som en del af den almindelige undervisning.

Bogen hedder ’Fang Erhvervsuddannelserne’ og indeholder opgaver, der giver skoleelever et indblik i 31 forskellige erhvervsfaglige uddannelser.

Bogen kan hentes som en zippet fil.

Husk at trykke “Udpak fil” når du har hentet den ned til din computer.

 

 

Inden Introdagen

Vejlederne fortæller klassen om, at DM i Skills afvikles i Arena Næstved den 4. – 6. april 2019.

Til DM i Skills kæmper de dygtige erhvervsuddannelseselever om at blive landets bedste i sit fag. I klassen kan der drøftes om, hvilke færdigheder, de forskellige uddannelser kræver.

For at opnå det bedste udbytte af dagen, er det vigtigt, at I er velforberedte. Hvis ikke læreren planlægger en lektion som fælles forberedelsestid i klassen inden jeres introdag, vil det være dig som vejleder, der varetager opgaven.

Husk at prøve uddannelsesvælgeren, hvor man kan se, hvilke uddannelser man matcher bedst med. Vælgeren findes på ug.dk og kan ses ved at trykke her: skillsdenmark.dk/uddannelsesvælger

I kan også se filmen: ”Hvilken ungdomsuddannelse skal jeg vælge?

For at være bedst forberedt, kan I med fordel også se filmen om EUD

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin