Efter DM i Skills: Markant flere folkeskoleelever i Næstved vælger en erhvervsuddannelse

Målrettet indsat har bragt Næstved Kommune tættere på nationalt 2025-mål for søgning til erhvervsuddannelser. Knap 30 % af folkeskoleeleverne fra 9. og 10. klasse har søgt ind på en erhvervsuddannelse efter sommerferien.

17-årige Oline Blomgaard Madsen og 16-årige Magnus Hermund fra EUD10 i Næstved har begge søgt ind en erhvervsuddannelse efter sommerferien.

16-årige Magnus Hermund vil gerne uddanne sig til tømrer hos EUC Sjælland i Næstved.

– Idéen stammer helt tilbage fra, at jeg var 8-10 år gammel, og min far og jeg byggede mit eget legehus. Min far er smed og har også inspireret mig meget til at blive håndværker. Gennem skolen har jeg også fået mulighed for at komme i erhvervspraktik som tømrer, og jeg deltog i Skills, da det var i Næstved, så jeg er ret sikker på, at det den rigtige uddannelse for mig, fortæller Magnus Hermund.

Oline Blomgaard Madsen vil gerne læse pædagogisk assistent-uddannelsen hos ZBC i Næstved, og valget faldt på en erhvervsuddannelse, fordi den er mere praktisk anlagt end en gymnasialuddannelse.

– Jeg er god til det boglige, men jeg er også ret træt af det boglige og har ikke lyst til bare at sidde stille i et klasselokale i to år mere. Jeg vil gerne ud i praktik og prøve tingene af, og derfor har jeg valgt en erhvervsuddannelse med indlagt praktik i stedet for en HF. Mit mål er at blive uddannet som pædagog, fordi jeg godt kan lide at hjælpe andre mennesker, fortæller Oline Blomgaard Madsen, der må vente med svar på, om hun er kommet på uddannelsen til efter hendes eksamener i 10. klasse er klaret.

Oline Blomgaard Madsen og Magnus Hermund er langt fra de eneste, der vælger den uddannelsesvej. 28,4 % af folkeskoleeleverne i Næstved Kommune har valgt at begynde på en erhvervsuddannelse efter sommerferien. I 2020 var tallet på 24,1 %.

Oline og Magnus er to af de mange unge fra Næstved, der har valgt EUD vejen.

Vigtigt skridt i retningen mod at opfylde national målsætning

Med årets søgning mod erhvervsuddannelser er Næstved Kommune godt på vej til at kunne opfylde undervisningsministeriets klare mål for, at mindst 30 % af eleverne skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2025. Målene var en del af erhvervsskolereformen, som et bredt politisk flertal stod bag i 2014.

– Det er dejligt at se, at flere folkeskoleelever har valgt en erhvervsuddannelse. Det er en flot stigning i kommunen og betyder, at vi ligger godt i forhold til 2025-målet. I Næstved Kommune har vi i en årrække haft ekstra fokus på elevernes uddannelsesvalg, og vi arbejder målrettet mod at nå den ambitiøse nationale målsætning, så det er godt at se, at vores tiltag ser ud til at virke, siger Lars Hoppe Søe, formand for Børne- og Skoleudvalget.

Flere vælger en erhvervsuddannelse efter 10. klasse

Stigningen er især tydelig hos kommunens 10. klasseelever, der siden 2017 er blevet undervist og har haft deres daglige gang på ZBC. Eleverne fra de erhvervsrettede 10. klasser er, når corona tillader det, i brobygning på forskellige ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelsesretninger én dag om ugen for at blive mere afklarede i forhold til deres uddannelsesvalg.

Med dette års ansøgninger er der en stigende interesse blandt eleverne for at læse på retninger indenfor handel, kontor og forretningsservice, der bliver tilbudt på ZBC.

Blandt 9. klasserne er der en stigende ansøgning til retningen med teknologi, byggeri og transport.

– Det ikke er et mål i sig selv, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse, men vi arbejder på at brede kendskabet til alle ungdomsuddannelser ud, så flere unge vælger rigtigt første gang. Vi går meget op i at vejlede, så eleven kommer på den ungdomsuddannelse, der passer til elevens interesser, hvad enten det er en praktisk eller en mere boglig vej, siger Thomas Petersen, der er uddannelsesvejleder i Næstved Kommune.

Udover samarbejdet med ZBC hjemtog Næstved Kommune i 2019 uddannelsesvejledningen. Det har gjort det muligt at skabe et tættere samarbejde mellem uddannelsesvejledningen og folkeskolerne omkring de unges uddannelsesparathed og -bevidsthed.

Kosmetiker konkurrencen ved DM i Skills i 2019

Kosmetiker konkurrencen ved DM i 2019 i Næstved.

Flere faglærte skal sikre fremtidens arbejdskraft

For folkeskolerne blev kommunens intensive indsats sparket i gang med DM i Skills i 2019 og fulgt op med øget fokus på samarbejder med ungdomsuddannelser og initiativer fra kommunens side. Herunder med ansættelsen af en erhvervsplaymaker samme år, der i særdeleshed har fokus på faglærtes uddannelses- og jobmuligheder og at sikre kvalificeret arbejdskraft til lokale virksomheder på sigt.

– Jeg er glad – både på de unges vegne og på virksomhedernes vegne. Den rigtige arbejdskraft er nøglen til succes for virksomhederne i Næstved Kommune, og når flere unge vælger en erhvervsuddannelse, kan det i fremtiden bidrage til at imødekomme efterspørgslen på faglært arbejdskraft hos virksomhederne i kommunen, siger Anette Brix, formand for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Næstved Kommune har en erhvervsstrategi og vækst- og uddannelsesstrategi, der prioriterer at sikre kvalificeret arbejdskraft til de lokale virksomheder også i fremtiden. Det sker blandt andet gennem bedre brobygning mellem folkeskole, de kompetencegivende uddannelser og erhvervslivet, hvor kommunen bidrager med at øge kendskab og kontakt mellem elever og virksomheder også i forhold til erhvervspraktik.

Tallet på 28,4 % dækker over Næstved Kommunes folkeskoleelever fra 9. og 10. klasse. Hvis eleverne fra kommunens privat-, fri- og efterskoler medregnes, er tallet på 23,8 %. På landsplan er gennemsnittet på 19,9 %.