8. klasser er vilde med DM i Skills

Mere end 551 grundskoleelever fra 8. klasse har deltaget i en evaluering af deres besøg på DM i Skills, og eleverne er begejstrede.

80% af eleverne synes, de fik ny viden med hjem om erhvervsuddannelserne fra DM i Skills

 

8. klassernes besvarelser i evalueringen viser, at 70 % af eleverne mener, at DM i Skills er en god måde at få viden om uddannelse på, og 80 % svarer positivt på, at de har fået ny viden om erhvervsuddannelserne.
186 ud af 551 svarer, at DM i Skills er ”et super godt arrangement”, hvilket er stor ros, da ingen andre svarmuligheder tilnærmelsesvis fik lige så mange stemmer.

Prøv, mærk og føl er populært
I elevernes rangering af hvad de fandt mest interessant, svarer 60 %, at prøv, mærk, føl var det bedste, og 22 % svarer, at de gerne ville have prøvet mere. Lærernes svar bakker op om denne opfattelse, da 77 % af lærerne også svarer, at prøv, mærk, føl var det bedste.
En stor del af eleverne svarer ligeledes, at de ønskede mere prøv, mærk, føl, hvilket blev underbygget andre steder i undersøgelsen, hvor eleverne efterspurgte mere interaktion for dem.

DM i Skills påvirker uddannelsesvalg
Evalueringen viser også, at over 33% af eleverne er blevet mere afklaret i deres uddannelsesvalg ved at besøge DM i Skills. 35% af eleverne vurderer ikke arrangementet til at have en effekt. 25% var allerede afklaret, og 6 % blev mere i tvivl efter besøget.
Undersøgelsen leverer ikke data, der viser, hvorvidt de 33% der er blevet mere afklaret, er blevet mere afklaret i forhold til at tage en erhvervsuddannelse. Men det faktum, at 1/3 af eleverne mener, at DM i Skills har haft en betydning for deres uddannelsesvalg er interessant. Den påvirkningsgrad er, uanset om det falder i erhvervsskolernes favør eller ej, ”god for den generelle motivation til at tage en uddannelse”, som der konkluderes i undersøgelsen.

Fakta om undersøgelsen
Evalueringen er udført af Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser. I alt deltog 604 respondenter i undersøgelsen. Heraf 53 lærere og 551 elever. Ud fra et statistisk synspunkt, er det en lav svarprocent, når man regner med at flere end 8600 8. klasses elever besøgte DM i Skills. Resultatet bør derfor ses som en måling, der viser, hvordan DM i Skills er oplevet af grundskoleelverne og en mindre gruppe lærere.
Se alle data Data_Alle_220506
Analyserapport 8. klasseelever ved DM i Skills