SkillsDenmark får nyt look

SkillsDenmark, DM i Skills og Skillslandsholdet har fået et nyt og opdateret udseende – der stadig bevarer de samme værdier og det stærke brand. Se de nye logoer og læs grundfortællingen om SkillsDenmark her.

Det nye logo bruger udtrykket fra den globale skills-bevægelse

Nyt logo og nye farver

Baggrunden for opdateringen af det grafiske udtryk er både en modernisering, og et ønske om vise de stærke bånd SkillsDenmark har til den globale skills-bevægelse. SkillsDenmark er medlem af både WorldSkills International og WorldSkills Europe og er grundlagt som den danske gren af WorldSkills – hvilket også er grunden til navnet ”SkillsDenmark”.

Find hele den nye designmanual og de nye logoer her: SkillsDenmark (notion.site)

Dygtige hænder, kloge hoveder og målrettede mennesker

Skills er evner. Skills er færdigheder. Skills er dygtighed. Men skills handler også om dedikation og benhårdt arbejde. Historisk set har det altid været de dygtigste og mest målrettede mennesker inden for alle områder i samfundet, der har sat retningen og drevet udviklingen. Sådan vil det også være i fremtiden. Der har aldrig været mere brug for ambitiøse og talentfulde unge mennesker, end der er netop nu. Verden står midt i en alvorlig klimakrise som kræver at vi gentænker alt i vores samfund, herunder også vores Co2-aftryk og ressourceforbrug i alt der har med håndværk og industri at gøre. For at løse denne opgave har Danmark brug for målrettede mennesker med dygtige hænder og kloge hoveder.

Et råstof og en usynlig superkraft

Hos SkillsDenmark ser vi skills som et råstof og en usynlig superkraft, som både kan skabe udvikling i samfundet og forandring i den enkeltes liv. Selvom det ikke er alle der selv kan blive fagatleter og være rollemodeller for deres fag, kan alle blive inspireret af de bedste inden for deres område. Derfor sætter vi, dem der har særlige skills i rampelyset, så vi sammen kan fejre og anerkende deres indsats. Formålet med at lave konkurrencer, hvor vi finder vindere, er naturligvis ikke at udpege tabere. Det handler om at vi sammen kan løfte alle til et højere niveau. Hos SkillsDenmark er vi derfor med til at skabe og udvikle fagatleter, som kan inspirere og motivere alle til at blive dygtigere og udvikle deres skills… uanset baggrund, køn, social arv eller økonomisk status. Og vi vil skabe et rum, hvor alle kan glædes over og anerkende de mennesker der går ’all in’ for at udvikle deres skills.

Fra fagelev til fagatlet

De fleste kan lære at lægge fliser, klippe hår, lægge stråtag eller udskære kød. Men det er kun de dygtigste og mest motiverede, som kan udvikle de skills der skal til for at blive en af de bedste. Hos SkillsDenmark føler vi et særligt ansvar for disse talentfulde og dedikerede unge mennesker. Vores indsatser bygger på en filosofi om at, når den enkelte fagatlet klarer sig godt, er det også godt for hans eller hendes personlige udvikling, for faget og for det danske samfund.

3 dimensioner af skills

Samfundsudvikling: Vi skaber samarbejde på tværs mellem faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner, politikere og andre stakeholders i samfundet som har interesse i erhvervsuddannelserne. Formålet er at påvirker udviklingen i Danmark, så flere unge får den uddannelse der er bedst for dem. Desuden er vi med til at sikre, at Danmark har de kompetencer som er nødvendige for at skabe den fremtidige vækst og grønne omstilling indenfor håndværk, service og industri.

Eventafvikling: Hvert år planlægger og gennemfører SkillsDenmark en lang række events som sætter fokus på faglighed og godt håndværk. Den største af dem er kæmpe-eventen DM i Skills. DM i Skills er et inspirerende og inkluderende oplevelsesforum, hvor børn og unge kan møde fagpersoner og opleve dygtige unge håndværkere kæmpe om titlen som Danmarks bedste inden for deres fag. Formålet er at sætte fokus på håndværksfagene og inspirere eventdeltagerne til, gennem mødet med rollemodeller, selv at vælge en erhvervsfaglig uddannelse.

Talentudvikling: Med inspiration fra idrættens verden skaber vi en ramme, hvor de dygtigste unge talenter inden for hvert fagområde kan blive endnu dygtigere. For SkillsDenmark handler det ikke bare om at finde Danmarks bedste inden for hvert fagområde. Vi driver også Skills landsholdet som udvikler dygtige fagatleter, som kan performe og klare sig blandt de bedste i Danmark.. i Europa… og i Verden.

 

SkillsDenmark arbejder med tre forskellige logoer – et for organisationen SkillsDenmark, et for eventet DM i Skills og er for Skillslandsholdet “Skills Team Denmark”.