Faglærte spiller grøn hovedrolle

Temaet var grønt, da der i dag blev holdt konference om det forestående EuroSkills, der i 2025 skal afholdes i Herning. Her vil den grønne omstilling være på dagsordenen i håbet om at få skabt en fælles europæisk forståelse for, hvordan erhvervsuddannelserne kan være en vigtig bidragsyder mod en mere bæredygtig fremtid.

Den grønne omstilling vedrører alle. Og ikke mindst erhvervsuddannelserne, da fremtiden har brug for kloge hænder, som i praksis kan yde et vigtigt bidrag til den grønne tranformation. Sådan lød budskabet, da en række interessenter til formiddag var samlet på Dyrskuepladsen i Roskilde til konference omkring erhvervsuddannelsernes rolle i den grønne omstilling.   i Det skete i forbindelse med det forestående EuroSkills i 2025, som Danmark er værter for.

Forhenværende EU-kommissær og minister Connie Hedegaard var blandt talerne til konferencen,  og hendes budskab var klart:

”Politikere kan sætte mål, virksomheder og ingeniører kan opfinde løsninger. Men dem, der kan et håndværk, er dem, vi har brug for i de kommende år. Det er dem, der skal omsætte alle de fine grønne ord og målsætninger til konkret handling. Der er det helt afgørende, at erhvervsskolerne har det med i alt, de gør, når de uddanner den næste generation af håndværkere,” siger Connie Hedegaard.

Det grønne i fokus er ifølge direktør for EuroSkills, Henrik Kjeldsen, et vigtigt tema for det kommende EuroSkills. Ambitionen er at plante en fælles forståelse for, at grøn omstilling skal tænkes ind i alle fag:

”Vi vil gerne være med til at skabe fortællingen om, hvor vigtige erhvervsuddannelserne er, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling, da det er de erhvervsuddannede, der skal ud og gøre det grønne. Der er så mange steder i samfundet, hvor vi har mulighed for at træffe nogle bæredygtige valg, og det er underkommunikeret. Derfor vil vi sætte fokus på, hvordan man gennem de 38 fag, der er repræsenteret på Euroskills, kan arbejde hen imod en grønnere verden,” siger han.

Miljøminister Magnus Heunicke, der senere på dagen gæstede DM i Skills, ser også en nødvendighed i at klæde fremtidens kloge hænder på til den grønne omstilling og de mange miljømæssige udfordringer, vi står over for i forbindelse med klimaforandringerne.

”Den grønne omstilling er umulig i Danmark, hvis ikke vi har de her unge mennesker, der tager en erhvervsuddannelse, med. Vi har brug for nogen, der kan bygge dræn under vores byer, større kloakker og diger. Og vi har brug for dem, når vi skal genslynge vandløb og rydde op efter forurening. Det er præcis det, der er helt umuligt, hvis vi ikke har nogen, der kan finde ud af at gøre det. Det er et kompliceret, men meget nødvendigt arbejde. Det, jeg har set i dag på Skills giver håb for fremtiden, for der er brug for nogle stærkt uddannede unge mennesker til det arbejde,” siger Magnus Heunicke.