Social- og sundhedsassistent

 

 

Som social- og sundhedsassistent er du med afsæt i både faglighed og empati nøgleperson for syge, ældre og handicappede. På uddannelsen lærer du at udføre sygepleje- og omsorgsopgaver og får en stor viden om kroppen, sygdomme, forebyggelse og medicin. Du kan få arbejde på plejehjem, hospitaler og i psykiatrien. Med EUX kan du læse videre til f.eks.  sociolog eller psykolog.

Hvad oplever man som tilskuer ved social- og sundhedsassistenternes stand til DM?
Man ser et lille levende skuespil, hvor eleven møder en borger med en sygeplejefaglig problemstilling (Det er skuespillere, der agerer borgere eller patienter). Eleven har fået en kort beskrivelse af opgaven en måned før konkurrencen, men først når eleven kommer på scenen, afsløres hvordan borgerens/patientens situation og behov er netop på dagen. Som det er i virkeligheden. Af hensyn til hemmeligholdelse af den konkrete opgave opholder eleverne sig i et afsondret ventelokale mellem opgaverne på scenen.

Deltagerne forbereder sig parvist til DM, og 10 deltagere går videre til selve DM. Ved DM konkurrerer eleverne  enkeltvist. Der er to scener, hvor der løses forskellige opgaver sideløbende.

Hvad er det for en opgave, deltagerne skal løse?
Opgaverne viser så realistisk som muligt de opgaver, som en social- og sundhedsassistent løser i hverdagen. Det kan være alt fra sårpleje og medicindosering til hjælp med personlig pleje og dialog med en dement eller diffus patient, hvor der skal findes en løsning.

  • Hvad gives der point for?
    Opgaverne bedømmes i forhold til en række fastlagte temaer:
  • Lovgivning, planlægning og gennemførelse af opgaver
  • Rehabilitering og ergonomi
  • Sygepleje
  • Kommunikation og etik

Der er udformet en lang række under-spørgsmål afhængigt af indholdet i den konkrete opgave, som to dommere vurderer løbende, mens opgaven løses. Fredag prioriteres de fem deltagere med flest point, og kun de fem konkurrerer om lørdagen. Vinderen er den elev, der har opnået flest point over alle tre dage.

Hvad skal man kigge efter for at se den bedste opgave?
Den rigtige kombination af sygeplejefaglige færdigheder, empati og kommunikation samt effektivitet.

Læs mere om SOSU-uddannelsen ved at klikke her.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin