Serviceassistent med speciale i virksomhedsservice

På serviceassistent-uddannelsen lærer du om professionel rengøring, madlavning, hygiejne og ikke mindst, hvordan du yder service til forskellige typer af kunder. På virksomhedsspecialet er der fokus på rengøring, at tilberede lettere retter, forberede møder og mindre konferencer og løse mere kontorprægede serviceopgaver. Du har gode jobmuligheder i private og offentlige virksomheder og kan blive selvstændig.

Hvad oplever man som tilskuer ved serviceassistenternes stand til DM i Skills?
(virksomhedsspecialet)
Her vil man opleve flere forskellige typer opgaver, der viser en del af serviceassistentens hverdag. En serviceassistent med dette speciale kan være ansat på et plejehjem, en større virksomhed eller f.eks. i en kommune eller på et rådhus. Opgaverne i hverdagen er meget forskellige og kan have fokus på rengøring, kontorarbejde, opdækning til møder/konferencer eller madtilberedning.

Hvad er det for en opgave, deltagerne skal løse?
Deltagerne kommer igennem flere forskellige typer af opgaver, som bliver bedømt enkeltvis. Det kan være discipliner som tilberedning og anretning af mad, kvalitetssikring, rengøring, opdækning og klargøring til konference. I de enkelte opgaver er der mange små dele, de skal udføre. Som at tilberede gærdej, frokost og klargøre mødelokale.

Hvad gives der point for?
Der gives point for ergonomien, planlægningen, hygiejniske valg og overvejelser, kommunikation, finish på anretning og servering.

Hvad skal man kigge efter for at se den bedste opgave?
Man skal både kigge efter, hvordan eleven udfører opgaven, og hvilke valg de træffer under udførslen. Som hygiejniske overvejelser i forhold til rækkefølgen i løsningen af opgaven. Derudover skal man også kigge på de færdige resultater. Nåede eleven alle discipliner i opgaven? Hvordan ser resultatet ud?

Læs mere om serviceassistentuddannelsen med speciale i virksomheds-service ved at klikke her.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin