Lastvognsmekaniker

Lastvognsmekaniker

En lastvognsmekaniker arbejder med mekaniske, elektriske og hydrauliske systemer på alle typer af tunge køretøjer som lastbiler, busser, påhængsvogne og tog. Så med overblik og omhyggelighed kan du alt fra at fejlsøge til at reparere og justere alt fra bremser til klimaanlæg. Du kan få job på fx autoværksteder og hos forhandlere. Du kan også blive selvstændig eller læse videre til fx maskiningeniør og autoteknolog.

Hvad oplever man som tilskuer ved lastvognsmekanikernes stand til DM i Skills?

Man kan få et indblik i hvilke procedurer og metoder, der bruges for at holde det tunge materiale i drift på en bæredygtig og økonomisk måde i en branche med hurtigt skiftende krav.

Hvad er det for en opgave, deltagerne skal løse?

Der er tre forskellige opgaver, deltagerne skal løse. Alle opgaverne er typiske emner for branchen:
Sporing, som er vigtig for at holde brændstoføkonomien god samt for at undgå unødigt slid på dæk og andre bærende dele.
Airconditionsystemet skal vedligeholdes for at øge komforten og færdselssikkerheden for chaufføren.

Motorstyringen er vigtig for, at køretøjet overholder gældende lovkrav om forurening samt for at holde brændstofudgifterne nede og effekten i top, så køretøjet kan yde maksimalt.

Hvad gives der point for?

Der gives point for faglig korrekt fejlsøgning og reparation samt mange små ting i forhold til håndtering af køretøjet. Der er flere procedurer, der skal overholdes – fx ting, der skal gøres i den rigtige rækkefølge. Nøgleordene er faglighed, omhyggelighed, lønsomhed, sikkerhed i arbejdsgangene, miljø og korrekt anvendelse af værktøj og diagnoseudstyr. Der kan også gives minuspoint, hvis nogen udfører noget, der ikke er korrekt.

Hvad skal man kigge efter for at se den bedste opgave?

Den bedst udførte opgave er kendetegnet ved grundighed i undersøgelse og planlægning af opgaven. Og med efterfølgende hurtig diagnose og korrekt reparation.

Læs mere om lastvognsmekanikeruddannelsen ved at klikke her.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin