Lastvognsmekaniker

Lastvognsmekaniker

En lastvognsmekaniker arbejder med mekaniske, elektriske og hydrauliske systemer på alle typer af tunge køretøjer som lastbiler, busser, påhængsvogne og tog. Så med overblik og omhyggelighed kan du alt fra at fejlsøge til at reparere og justere alt fra bremser til klimaanlæg. Du kan få job på fx autoværksteder og hos forhandlere. Du kan også blive selvstændig eller læse videre til fx maskiningeniør og autoteknolog.

Hvad oplever man som tilskuer ved lastvognsmekanikernes stand til DM i Skills?
Du vil opleve dygtige og koncentrerede lastvognsmekanikerlærlinge, som energisk arbejder på at få hver deres lastvogn køreklar. Du får også et indblik i, hvordan lastvognsmekanikerne sørger for alt fra, at bremserne virker til at brændstoffet udnyttes optimalt, så de tunge køretøjer kan køre sikkert, rent og energiøkonomisk.

Hvad er det for en opgave, deltagerne skal løse?
Konkurrencedeltagerne skal løse tre forskellige opgaver, som er typisk for branchen. Det kan fx være:

  • Kontrol af hjul og styretøj, som er vigtigt for at holde brændstoføkonomien god samt for at undgå unødigt slid på dæk og andre bærende dele.
  • Service af airconditionsystemet, så energiforbruget er lavt og komforten og færdselssikkerheden for chaufføren er høj.
  • Finde og udbedre fejl på motoren, så køretøjet overholder lovkrav om forurening, brændstofudgifterne holdes nede, og køretøjet kan yde maksimalt.

Hvad gives der point for?
Der gives point for, at fejlsøgning og reparation udføres fagligt korrekt, at der arbejdes systematisk og effektivt, og at der er styr på sikkerhed og miljø.
Nøgleordene er faglighed, omhyggelighed, lønsomhed, sikkerhed i arbejdsgangene, ordenssans, og korrekt anvendelse af værktøj og diagnoseudstyr. Der kan også gives minuspoint, hvis en deltager udfører noget, der ikke er korrekt.

Hvad skal man kigge efter for at se den bedste opgave?
Den bedst udførte opgave er kendetegnet ved grundighed og overblik i undersøgelse og planlægning af opgaven. Og med efterfølgende hurtig og korrekt kontrol, diagnose og reparation.

Læs mere om lastvognsmekanikeruddannelsen ved at klikke her.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin