Automatiktekniker

Automatiktekniker

En automatiktekniker arbejder med automatisering af produktionsmaskiner. Der arbejdes med opbygning of idriftsættelse af automatiske maskiner og anlæg. På uddannelsen lærer du at få forskellige komponenter som fx pneumatiske/hydrauliske systemer, programmerbare styresystemer, motorer og robotter, til at arbejde sammen.

Du får kendskab til den nyeste teknologi og lærer at vedligeholde og reparere anlæg, robotter og maskiner. Du kan få job i fx industrien hvor man typisk producerer eller elektronikvirksomheder. Du kan også blive selvstændig.

Hvad oplever man som tilskuer ved automatikteknikernes stand til DM i Skills?
Her er masser at se på med transportbånd, Programmerbare Logisk Controllere og robotter – og selvfølgelig nogle meget koncentrerede og dygtige automatikteknikerlærlinge, der arbejder på at få det hele til at spille sammen.

Hvad er det for en opgave, automatikteknikerne skal løse?
Konkurrencedeltagerne skal udføre fire opgaver i løbet af DM. På dag 1 skal deltagerne programmere en PLC, så den kan regulere en proces. Desuden arbejdes der med programmering af en kollaborativ robot.

På dag 2 skal deltagerne igangsætte en maskine, der sorterer emner ud på et transportbånd. Maskinen styres af en PLC (Programmerbar Logisk Controller), som skal programmeres til opgaven. En PLC er en af automatikteknikerens vigtigste arbejdsredskaber. På dag 2 bliver deltagerne testet i at koble en række enheder sammen og montere PLC-styringen, så den fungerer korrekt.

På dag 3 arbejder deltagerne med fejlfinding/idriftsætning på tid på en automatisk maskine

Hvad gives der point for?
Deltagerne bliver bedømt på den faglige montage, den håndværksmæssige udførelse samt korrekt funktion af styring og regulering.

Hvad skal man kigge efter for at se den bedste opgave?
Det kan være svært for udenforstående at se, hvordan deltagerne klarer sig. Det nemmeste er at se på, hvor rolige deltagerne er, og hvor meget der programmeres og ændres. Ligeledes kan man se på, hvor ryddelig og overskuelig deltagerens stand ser ud.

Læs mere om automatikteknikeruddannelsen ved at klikke her.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin