Anlægsgartner

Anlægsgartner

Som anlægsgartner arbejder du udenfor, får fingrene i jorden og er med til at skabe flotte haver og lækre grønne områder med både jord, planter, sten og fliser. Du kan få job i private anlægsgartnervirksomheder eller kommunale anlægsafdelinger. Du kan også blive selvstændig eller læse videre til for eksempel jordbrugsteknolog – se dine muligheder på www.grønnekarriereveje.dk.

Hvad oplever man som tilskuer ved anlægsgartnernes stand til DM i Skills?
De fleste tilskuere vil altid gerne have haven med hjem! Der er altid stor bevågenhed og opmærksomhed på anlægsgartnernes stand, når alle elementer i opgaven er udført. For pludselig står der fem drømmehaver og shiner, uden at et græsstrå står forkert.

Hvad er det for en opgave, deltagerne skal løse?
De fem forskellige deltagerhold skal hver anlægge et haveanlæg. De skal vise deres kreative evner, men anlægget skal dog indeholde nogle bestemte elementer som en brostensmur, brostensborter, plantning af træer og planter, jordarbejde, klinker, chaussesten, hegn og et vandelement.

Hvad gives der point for?
Hvert element i haveanlægget vægter en bestemt del. Brostenmur, brostenborter og plantning og jordarbejde vægter hver især 20 %. Klinker tæller 16 %. Chaussesten tæller 10 %, hegn 6 % og vandelement 8 %.

Hvad skal man kigge efter for at se den bedste opgave?
Kig blandt andet efter, om alle sten og klinker er lagt lige og flot, og om der er harmoni i beplantningen.

Læs mere om anlægsgartneruddannelsen ved at klikke her.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin