Bestyrelsen

Bestyrelsen i SkillsDenmark

SkillsDenmarks bestyrelse består af:

Formand Jesper Juul Sørensen, DFU for murer-, stenhugger- og stukkatørfaget (FU)
Næstformand Søren Heisel, Snedkernes fællesudvalg (FU)
Pia Hansen, Uddannelsesudvalg for Frisører og Kosmetikere
Kim Fusager Balle, Det faglige udvalg for VVS
Torsten Lindum Poulsen, DFU for træfagenes byggeuddannelse
Jette Christiansen, Det faglige udvalg for Anlægsgartner
Jan Christiansen, Det faglige udvalg for bolig og ortopædi
Erik Jensen, DFFU for bager-, konditor-, møller og sukkerfagene
Per Vangekjær, Malerfagets faglige fællesudvalg
Tina Holm Møller, Grafisk Uddannelsesudvalg
Morten Ørnsholt, Industriens Uddannelser (FU)
Pia Svane, De faglige udvalg for Gastronom-, Tjener- og Receptionistuddannelserne
Michael Jørgensen, De faglige udvalg for Gastronom-, Tjener- og Receptionistuddannelserne (FU)
Jens Kirkegaard, DFU struktør-, brolægger- og tagdækkerfaget
Bettina Vejen Vig, SUS – Serviceerhvervenes uddannelsessekretariat
Vinni Jakobsen, Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og sundhedsassistent (FU)
Kelvin Strømsholt, Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen
Morten Lehmann, Glarmesterfagets faglige udvalg (FU)
Michael Kjær Pedersen, Uddannelsesnævnet
Michael Boas Pedersen, TUR – Transporterhvervets Uddannelser
John Hvass, DFU for isoleringsfaget
Karin Olsen, Jordbrugets Uddannelser
Nanna Højlund, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
Karina Beg Poulsen, DA (FU)
Pia Antonsen, Slagterfagets Fællesudvalg
Morten Silo-Bøjstrup, Træindustriens Uddannelsesudvalg

Tilforordnede:

Maria Nørby, Undervisningsministeriet (FU)
Maya Ryevad Lauritsen, Danske Regioner (Barsel)
Pia Mulvad Reksten, Danske Regioner
Ole Heinager, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
Ursula Dybmose, Kommunernes Landsforening

FU – også medlem af Forretningsudvalget

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sådan håndterer SkillsDenmark coronavirus situationen.LÆS MERE
+