Bestyrelsen

Bestyrelsen i SkillsDenmark

SkillsDenmarks bestyrelse består af:

Formand Søren Heisel, Snedkernes fællesudvalg (FU)
Næstformand Michael Boas Pedersen, TUR – Transporterhvervets Uddannelser
Ole Knudsen, Uddannelsesudvalg for Frisører og Kosmetikere
Kim Fusager Balle, Det faglige udvalg for VVS
Emil Daugaard, DFU for træfagenes byggeuddannelse
Jette Christiansen, Det faglige udvalg for Anlægsgartner
Jan Christiansen, Det faglige udvalg for bolig og ortopædi
Erik Jensen, DFFU for bager-, konditor-, møller og sukkerfagene
Per Vangekjær, Malerfagets faglige fællesudvalg
Tina Holm Møller, Grafisk Uddannelsesudvalg
Morten Ørnsholt, Industriens Uddannelser (FU)
Pia Svane, De faglige udvalg for Gastronom-, Tjener- og Receptionistuddannelserne
Michael Jørgensen, De faglige udvalg for Gastronom-, Tjener- og Receptionistuddannelserne (FU)
Jens Kirkegaard, DFU struktør-, brolægger- og tagdækkerfaget
Bettina Vejen Vig, SUS – Serviceerhvervenes uddannelsessekretariat
Vinni Jakobsen, Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og sundhedsassistent (FU)
Kelvin Strømsholt, Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen
Morten Lehmann, Glarmesterfagets faglige udvalg (FU)
Michael Kjær Pedersen, Uddannelsesnævnet
Stephanie Halse, DFU for isoleringsfaget
Karin Olsen, Jordbrugets Uddannelser
Nanna Højlund, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
Maria Cecilie Kjeldsen, DA (FU)
Pia Antonsen, Slagterfagets Fællesudvalg
Morten Silo-Bøjstrup, Træindustriens Uddannelsesudvalg
Morten Bo Petersen, Det faglige udvalg for murer, stenhugger og stukkatør

Tilforordnede:

Maria Nørby, Undervisningsministeriet (FU)
Morten Emborg, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
Ursula Dybmose, Kommunernes Landsforening

FU – også medlem af Forretningsudvalget

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin