Bestyrelsen

Bestyrelsen i SkillsDenmark

SkillsDenmarks bestyrelse består af:

Formand Søren Heisel, Snedkernes fællesudvalg (FU)
Næstformand Michael Boas Pedersen, TUR – Transporterhvervets Uddannelser (FU)

Ole Knudsen, Uddannelsesudvalg for Frisører og Kosmetikere
Kim Fusager Balle, Det faglige udvalg for VVS
Emil Daugaard, DFU for træfagenes byggeuddannelse
Jette Christiansen, Det faglige udvalg for Anlægsgartner
Jan Christiansen, Det faglige udvalg for bolig og ortopædi
Erik Jensen, DFFU for Bager-, Konditor-, Møller- og Sukkerfagene
Per Vangekjær, Malerfagets faglige fællesudvalg
Tina Holm Møller, Grafisk Uddannelsesudvalg
Anja Ougaard, Metalindustriens Uddannelsesudvalg(MI) (FU)
Pia Svane, De faglige udvalg for Gastronom-, Tjener- og Receptionistuddannelserne
Michael Jørgensen, De faglige udvalg for Gastronom-, Tjener- og Receptionistudd. (FU)
Jens Kirkegaard, DFU Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget
Bettina Vejen Vig, SUS – Serviceerhvervenes uddannelsessekretariat
Vinni Jakobsen, Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og sundhedsassistent (FU)
Jannik Blumensaadt, Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen
Morten Lehmann, Glarmesterfagets faglige udvalg (FU)
Michael Kjær Pedersen, Uddannelsesnævnet
Stephanie Halse, DFU for Isoleringsfaget
Karin Olsen, Jordbrugets Uddannelser
Nanna Højlund, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) (FU)
Maria Kjeldsen, Dansk Arbejdsgiverforening (FU)
Pia Antonsen, Slagterfagets Fællesudvalg Morten Silo-Bøjstrup, Træindustriens Uddannelsesudvalg
Vakant

Tilforordnede:

Kasper Palm, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne
Morten Emborg, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne
Line Folke, Kommunernes Landsforening
Henrik Kjeldsen, EuroSkills 2025 I/S
Katrine Moltved, Danske Regioner
Morten Ørnsholt, Børne- og Undervisningsministeriet
Michael Esmann, Danske SOSU-skoler

FU – også medlem af Forretningsudvalget

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin