Vedtægter

SkillsDenmark

Vedtægter for foreningen SkillsDenmark
Senest vedtaget på møde i Repræsentantskabet den 16. marts 2021