Bestyrelsen i SkillsDenmark

SkillsDenmarks bestyrelse består af:

Formand Jesper Juul Sørensen, DFU for murer-, stenhugger- og stukkatørfaget (FU)
Næstformand Søren Heisel, Snedkernes fællesudvalg (FU)
Søren Flemming Larsen, Blomsterdekoratørerne
Pia Hansen, Frisør og kosmetikerfagets fællesudvalg
Kim Fusager Balle, Det faglige udvalg for VVS
Torsten Lindum Poulsen, DFU for træfagenes byggeuddannelse
Jannie Andersen, Det faglige udvalg for bolig og ortopædi
Erik Jensen, DFU for bager-, konditor-, møller og sukkerfagene
Per Vangekjær, Malerfagets faglige fællesudvalg
Ulla Gorm Pedersen, Grafisk Uddannelsesudvalg
Morten Ørnsholt, Industriens Uddannelser (FU)
Marianne Kragh, Kokke- og tjeneruddannelsen
Michael Jørgensen, Kokke- og tjeneruddannelsen (FU)
Steen Boesen, DFU stukkatør-, brolægger- og tagdækkerfaget
Sigrid Wilbeck, SUS – Serviceerhvervenes uddannelsessekretariat
Gerda K. Thomassen, Fagligt udvalg for ernæringsassistentuddannelsen
Torben Klitmøller Hollmann, Den pædagogiske assistentuddannelse og SOSU uddannelsen (FU)
Tina Voldby, Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen
Poul Henrik Madelung, Glarmesterfagets faglige udvalg (FU)
Per Clausen, Uddannelsesnævnet
Kitte Verup, TUR – Trandporterhvervets Uddannelser
John Hvass, DFU for isoleringsfaget
Karin Olsen, Jordbrugets Uddannelser
Ejner K. Holst, LO (FU)
Karina Beg Poulsen, DA (FU)
Karin Olesen, Landbrug-Jordbrugets uddannelser
Pia Antonsen, Slagterfagets Fællesudvalg

Tilforordnede:
Hanne Woller, Undervisningsministeriet (FU)
Kasper Munk Rasmussen, Danske Regioner

FU – også medlem af Forretningsudvalget