Bestyrelsen i SkillsDenmark

SkillsDenmarks bestyrelse består af:

Formand Jesper Juul Sørensen, DFU for murer-, stenhugger- og stukkatørfaget (FU)
Næstformand Søren Heisel, Snedkernes fællesudvalg (FU)
Søren Flemming Larsen, Blomsterdekoratørerne
Pia Hansen, Frisør og kosmetikerfagets fællesudvalg
Kim Fusager Balle, Det faglige udvalg for VVS
Torsten Lindum Poulsen, DFU for træfagenes byggeuddannelse
Jannie Andersen, Det faglige udvalg for bolig og ortopædi
Erik Jensen, DFFU for bager-, konditor-, møller og sukkerfagene
Per Vangekjær, Malerfagets faglige fællesudvalg
Ulla Gorm Pedersen, Grafisk Uddannelsesudvalg
Morten Ørnsholt, Industriens Uddannelser (FU)
Marianne Kragh, De faglige udvalg for Gastronom-, Tjener- og Receptionistuddannelserne
Michael Jørgensen, De faglige udvalg for Gastronom-, Tjener- og Receptionistuddannelserne (FU)
Steen Boesen, DFU struktør-, brolægger- og tagdækkerfaget
Sigrid Wilbeck, SUS – Serviceerhvervenes uddannelsessekretariat
Gerda K. Thomassen, Fagligt udvalg for ernæringsassistentuddannelsen
Vinni Jakobsen, Den pædagogiske assistentuddannelse og SOSU uddannelsen
Kelvin Strømsholt, Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen
Poul Henrik Madelung, Glarmesterfagets faglige udvalg (FU)
Per Clausen, Uddannelsesnævnet
Kitte Verup, TUR – Transporterhvervets Uddannelser
John Hvass, DFU for isoleringsfaget
Karin Olsen, Jordbrugets Uddannelser
Ejner K. Holst, LO (FU)
Karina Beg Poulsen, DA (FU)
Pia Antonsen, Slagterfagets Fællesudvalg
Morten Silo-Bøjstrup, Træindustriens Uddannelsesudvalg

Tilforordnede:
Hanne Woller, Undervisningsministeriet (FU)
Maya Ryevad Lauritsen, Danske Regioner

FU – også medlem af Forretningsudvalget