Oversigt over tilmeldte fag

Her kan du se fag samt deltagernavne på EuroSkills deltagerne:

(C)NC Machine Technician, Carsten Sievers Henning
Light Vechicles Technician, Jonn Kromann
Truck Driver, Peder Madsen
Truck Driver, Daniel Wallenius
Hairdresser Men, Henriette Leding
Hairdresser women, Camilla Boysen-Ødegaard
Transport and logistic planner, Niels Birger Rahbek
Transport and logistic planner, Louise Simonsen
Transport and logistic planner, Nicolai Wodstrup Christiansen
Transport and logistic planner, Søren Dons Mensberg