Vigtig information vedrørende buskørsel til Gigantium

Vi har modtaget følgende fra Aalborg Events vedrørende buskørsel i forbindelse med DM i Skills 2017:

Busparkering – DM i Skills i Aalborg 2017

Vi rundsender dette informationsbrev til landets turistbusselskaber, idet der er en mulighed for, at I skulle være hyret til at køre elever til DM i Skills i Gigantium i Aalborg den 26. og 27. januar 2017.
Vi er bekendt med, at flere tusinde skoleelever vil ankomme til arrangementet med bus og grundet begrænsede parkeringsmuligheder ved Gigantium, har vi set os nødsaget til at oprette fjernparkering for alle busser.

Det vil sige, at der kun vil være mulighed for af- og påstigning ved Gigantiums hovedindgang, hvorefter der henvises til busparkering på:
Aalborg Flyvestation, Thisted Landevej 53, 9430 Vadum

For at få adgang til Aalborg Flyvestations område skal der fremsendes en liste med navn på chaufføren, cpr. nr., køretøjets nummerplade og dato for kørslen. Fremgår chaufføren ikke af listen, kan man ikke få adgang til området.

Ved ankomsten i hovedvagten vil en vagt anvise en parkeringsplads og transportere chaufførerne til Flyvestationens cafeteria, hvor der vil være toiletfaciliteter og mulighed for at købe kaffe. Der vil ligeledes være transport tilbage til bussens holdeplads ved afgang.

Vi står for fremsendelse af listen til Aalborg Flyvestation, så såfremt I har busser, som er hyret til at køre med elever til DM i Skills, og I ønsker at gøre brug af fjern-parkering, bedes I inden den 13. januar 2017 fremsende ovennævnte oplysninger til Rikke Dahl Jensen på mail rdj@aalborg.dk.
Eventuelle spørgsmål kan ligeledes rettes til Rikke Dahl Jensen på tlf. 99311601 eller e-mail rdj@aalborg.dk.

Venlig hilsen
Rikke Dahl Jensen
Projektkoordinator