Skills Introdage 2017

Som optakt til DM i Skills 2018 vil der blive arrangeret Introdage med Skills-stafet for alle 8. klasser. Skills Introdage afholdes på erhvervsskolerne i uge 36-37. I enkelte kommuner afholdes der en ekstra introdag, denne kan ligge på et andet tidspunkt. Det forventes at alle 8.klasses elever og deres lærere deltager i Skills Introdage.

Hvad er en Skills Introdag?

Skills Introdagen indeholder tre dele. Den skal give de unge en generel information om erhvervsuddannelser, den skal introducere de unge for uddannelsesmiljøet på den erhvervsskole, som de er inviteret af, og ikke mindst skal de unge udfordres og dyste mod andre 8. klasser i Skills Stafetten.

Herunder og på siderne “Til lærerne” og “Til eleverne” kan du læse meget mere om Skills Introdagene og de konkurrence-elementer, der også er en stor del af eventet.

Skills Introdage

Elever i 8. klasse ved kun ganske lidt om de uddannelser, der udbydes på erhvervsskoler og de karrieremuligheder, de giver adgang til.

Erhvervsuddannelser er meget mere end tømrer, elektriker eller frisør. Men dét er der mange, der ikke ved. Der findes over 100 spændende uddannelser, hvor muligheden for at dygtiggøre sig inden for et bestemt fag, praktikforløb og fleksibel videreuddannelse kan udgøre et attraktivt uddannelsesvalg for mange elever. Og faktum er, at der i fremtiden bliver stor efterspørgsel på dygtige unge med en erhvervsuddannelse i rygsækken. Den viden ønsker vi, at de unge får!

Er du lærer eller vejleder kan du klikke herunder og læse mere om den forberedelse du kan gøre sammen med eleverne inden Introdagene, hvad der skal ske under Introdagene og forslag til, hvordan I kan lave en opfølgning efter Introdagene.

Læs mere