Grib Erhvervsuddannelserne

Her kan du downloade en publikation med undervisningsmaterialer målrettet grundskolens udskolingsklasser. Den er resultatet af et samarbejde mellem faglærere fra erhvervsuddannelserne og lærere fra grundskolen. Undervisningsmaterialerne består af forløb, der knytter sig til forskellige erhvervsuddannelser og tager udgangspunkt i grundskolens faglige mål. Alle forløb bygger på praksis- og anvendelsesorienterede elementer, og dækker en bred vifte af grundskolens fag som f.eks. matematik, naturfag, samfundsfag og dansk. Enkelte forløb er udelukkende koblet til det obligatoriske emne ”Uddannelses og job”.

Samarbejdet er en del af projektet Grib Erhvervsuddannelserne – I got skills, der er støttet af Region Sjælland, Næstved Kommune, Regionens erhvervsskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der er fokus på skills, rekruttering til erhvervsuddannelser og et styrket samarbejde mellem erhvervsskoler, grundskoler og virksomheder. Region Sjællands arbejdsmarked mangler i stigende omfang dygtige faglige profiler. Det kræver politisk, faglig og vejledningsmæssigt fokus, samt et tværgående kendskab og samarbejde på alle niveauer, at imødekomme behovet i fremtiden.

Projektets mål er at spille alle fagligheder stærke. Grundskolen skal sikre at også de fagrettede fag læres og trænes, så der er et fundament, som erhvervsskolerne kan bygge videre på. Derfor giver det mening, at se på hinandens praksis; Det kan skabe motivation for en erhvervsuddannelse hos de fælles elever og skaber muligheder, der kan gribes af de unge.
Vi håber, at I vil understøtte kendskab og anvendelse af undervisningsmaterialerne i jeres organisation, og at så mange udskolingsklasser som muligt vil anvende materialet til elevernes karrierelæring og studievalg. Materialet kan tilgås digitalt på projektets WEB APP, der primært er målrettet grundskoleeleverne.

Det er muligt at bestille flere eksemplarer (fx klassesæt) mod betaling af porto for forsendelse. Kontakt: Solveig K. Jensen, Mail: soje@eucsj.dk , Mobil: 25235812

Grib Erhvervsuddannelserne – undervisningsmateriale for 7 – 9 klasse