Din rolle som vejleder

Introdagen giver skolerne en unik mulighed for at præsentere grundskoleelever for erhvervsuddannelserne og DM i Skills. Som vejleder bliver din rolle at sætte fokus på disse events og i samarbejde med læreren sætte Skills sammen med Uddannelses & Job aktiviteter på årsplanen.

 

Fang Erhvervsuddannelserne

Som hjælp til dette, har Business Region MidtVest valgt at udgive en uddannelsesbog, der brander erhvervsuddannelser.

Målet er at give skoleelever et indblik i de mange spændende uddannelsesmuligheder, der er indenfor det erhvervsfaglige. Det unikke ved skolebogen er dels, at den er forfattet af folkeskolelærerne selv, men også at opgaver lever op til pensum og derfor kan indgå som en del af den almindelige undervisning.

Den nye bog hedder ’Fang Erhvervsuddannelserne’ og indeholder opgaver, der giver skoleelever et indblik i 31 forskellige erhvervsfaglige uddannelser.

Bogen kan hentes som en zippet fil her: fang_erhvervsuddannelserne

Husk at trykke “Udpak fil” når du har hentet den ned til din computer.

 

Undervisningsmateriale til læreren
Undervisningsmateriale tiltænkt 1-2 lektioner er blevet udarbejdet og kan bruges afhængigt af, hvor meget man som lærer vil gå i dybden. Materialet er tænkt som forberedelse til besøget på DM i Skills. Materialet her og besøget på DM i Skills opfylder en del af målene for det obligatoriske emne ”Uddannelse og Job”. Materialet kan hentes her: Undervisningslektion til lærerne_pdf med noter (2) og Undervisningslektion til lærerne

 

Inden Introdagen

Vejlederne fortæller klassen om, at DM i Skills afvikles i Arena Næstved den 4. – 6. april 2019. Vejlederne sætter en plakat op i klassen og udfordrer eleverne på “Hvad er Skills”? På dansk betyder Skills færdigheder – at man er dygtig inden for noget.

Til DM i Skills kæmper de dygtige erhvervsuddannelseselever om at blive landets bedste i sit fag. I klassen kan der drøftes om, hvilke færdigheder, de forskellige uddannelser kræver.

For at opnå det bedste udbytte af dagen, er det vigtigt, at I er velforberedte. Hvis ikke læreren planlægger en lektion som fælles forberedelsestid i klassen inden jeres introdag, vil det være dig som vejleder, der varetager opgaven.

Husk at prøve uddannelsesvælgeren, hvor man kan se, hvilke uddannelser man matcher bedst med. Vælgeren findes på ug.dk og kan ses ved at trykke her: skillsdenmark.dk/uddannelsesvælger

I kan også se filmen: ”Hvilken ungdomsuddannelse skal jeg vælge?

For at være bedst forberedt, kan I med fordel også se filmen om EUD:  film om erhvervsuddannelse og EUD