Materiale til brug i undervisningen

På denne side kan du finde forskelligt undervisningsmateriale. Her ligger link til skolebogen “Fang erhvervsuddannelserne” samt undervisningsmaterialet lavet til lektioner i faget “Uddannelse og Job”. Du kan også finde relevant information til jeres forberedelse til DM i Skills.

 

Fang Erhvervsuddannelserne – Uddannelsesmateriale

Midt- og vestjyske kommuner udgiver skolebog, der brander erhvervsuddannelser.

Målet er at give vores skoleelever et indblik i de mange spændende uddannelsesmuligheder, der er indenfor det erhvervsfaglige. Det unikke ved skolebogen er dels, at den er forfattet af folkeskolelærerne selv, men også at opgaver lever op til pensum og derfor kan indgå som en del af den almindelige undervisning, fortæller Pia Klostergaard, projektleder for uddannelsesmaterialet fra Skive Kommune og medredaktør på bogen.

Den nye bog hedder ’Fang Erhvervsuddannelserne’ og indeholder opgaver, der giver skoleelever et indblik i 31 forskellige erhvervsfaglige uddannelser.

Helt konkret betyder det, at eleverne for eksempel kan lære om uddannelser som tømrer, anlægs-gartner og klejnsmed, mens de har matematik, mens elektriker- og bager- og mekaniker-uddannel-serne knytter sig til skolefaget fysik/kemi.


Bogen ligger gratis online

Som et led i arbejdet med de fagrelevante opgaver åbner bogen desuden op for såkaldte ’Åben Skole Aktiviteter’. Her kan eleverne eksempelvis besøge en lokal håndværker eller en uddannelsesinstitution i skoletiden.
Bogen ’Fang Erhvervsuddannelserne’ vil blive taget i brug i undervisningen på folkeskolerne i de syv kommuner bag projektet; Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive samt Struer Kommune.

Materialet kan hentes som en zippet fil her: fang_erhvervsuddannelserne

Husk at vælge “udpak filen” når du har downloadet den til din computer.

 

Undervisningsmateriale til læreren

Undervisningsmateriale tiltænkt 1-2 lektioner er blevet udarbejdet og kan bruges afhængigt af, hvor meget man som lærer vil gå i dybden. Materialet er tænkt som forberedelse til besøget på DM i Skills 2018. Materialet her og besøget på DM i Skills opfylder en del af målene for det obligatoriske emne ”Uddannelse og Job”. Materialet kan hentes her: Undervisningslektion til lærerne_pdf med noter (2) og Undervisningslektion til lærerne

 

Forberedelse til DM i Skills

Til DM i Skills kæmper de dygtige erhvervsuddannelseselever om at blive landets bedste i sit fag. I klassen kan der drøftes om, hvilke færdigheder, de forskellige uddannelser kræver.

For at opnå det bedste udbytte af dagen, er det vigtigt, at I er velforberedte. Herunder er der forskellige film lagt ind, som vil kunne give jer en god viden, inden I deltager i DM i Skills.

Husk at prøve uddannelsesvælgeren, hvor man kan se, hvilke uddannelser man matcher bedst med. Vælgeren findes på ug.dk og kan ses ved at trykke her: skillsdenmark.dk/uddannelsesvælger

I kan også se filmen: ”Hvilken ungdomsuddannelse skal jeg vælge?

For at være bedst forberedt, kan I med fordel også se filmen om EUD:  film om erhvervsuddannelse og EUD