Fang Erhvervsuddannelserne - Uddannelsesmateriale

Midt- og vestjyske kommuner udgiver skolebog, der brander erhvervsuddannelser.

Målet er at give vores skoleelever et indblik i de mange spændende uddannelsesmuligheder, der er indenfor det erhvervsfaglige. Det unikke ved skolebogen er dels, at den er forfattet af folkeskolelærerne selv, men også at opgaver lever op til pensum og derfor kan indgå som en del af den almindelige undervisning, fortæller Pia Klostergaard, projektleder for uddannelsesmaterialet fra Skive Kommune og medredaktør på bogen.

Den nye bog hedder ’Fang Erhvervsuddannelserne’ og indeholder opgaver, der giver skoleelever et indblik i 31 forskellige erhvervsfaglige uddannelser.

Helt konkret betyder det, at eleverne for eksempel kan lære om uddannelser som tømrer, anlægs-gartner og klejnsmed, mens de har matematik, mens elektriker- og bager- og mekaniker-uddannel-serne knytter sig til skolefaget fysik/kemi.


Bogen ligger gratis online

Som et led i arbejdet med de fagrelevante opgaver åbner bogen desuden op for såkaldte ’Åben Skole Aktiviteter’. Her kan eleverne eksempelvis besøge en lokal håndværker eller en uddannelsesinstitution i skoletiden.
Bogen ’Fang Erhvervsuddannelserne’ vil blive taget i brug i undervisningen på folkeskolerne i de syv kommuner bag projektet; Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive samt Struer Kommune.

Materialet kan hentes som en zippet fil her: fang_erhvervsuddannelserne

Husk at vælge “udpak filen” når du har downloaded den til din computer.

Undervisningsmaterialet kan ogå købes til kostpris (ca. 30 kr. stk. plus fragt) ved henvendelse til Anna Margrethe Buhl på email: bekab@herning.dk“, sålænge lager haves.